Vad innebär förbättringsarbete inom politiken?

Förbättringsarbete är ett uttryck som primärt använts inom den privata sektorn. Där används det som åtgärder och planer för att förbättra rutiner, men också för att förbättra arbetsmiljö, kommunikation, försäljning och helheten. Men hur förekommande är förbättringsarbete i politiken och […]

Read more

Extra pengar på bankkontot

Den senaste tiden har många fått det sämre ställt ekonomiskt till följd av politiska beslut, världsläget och inflationen. Det har gjort att många behöver kämpa för att få ihop de pengar som behövs för hyra, mat och andra nödvändigheter. Många […]

Read more

Politik för digitalisering

Sveriges digitaliseringspolitik har målet att främja och använda olika möjligheter som digitaliseringen ger individer och samhället. Här pågår ett aktivt arbete för att digitalisera den offentliga förvaltningen där utgångspunkten är medborgarnas behov. Det sker också ett arbete för att skapa […]

Read more

Högern äger samtalet

Många bedömare menar att vänstern och liberalismen befinner sig i en allvarlig kris. De liberala värderingar som legat till grund för västerländskt samhällsbygge sedan andra världskrigets slut befinner sig enligt flera bedömare under attack. Utvecklingen har gått så långt att […]

Read more

Miljöpolitik

Under de senaste decennierna har det blivit tydligare för allt fler politiker, från hela den politiska skalan, att miljöpolitiken måste prioriteras. Trots det är inte miljöpolitiken ett oomtvistat område, det skiljer fortfarande en hel del i partiernas målsättningar och hur […]

Read more

Politik och frågan om pensioner

Ett politiskt område som berör många och som ofta är en fråga där partierna skiljer sig åt inom svensk politik är hur det svenska systemet för pensioner borde vara utformat. Det liberala partiet liberalerna vill till exempel helt av skaffa […]

Read more

Fakta om politik

Den här artikeln redogör på ett lättsamt men seriöst sätt för politiken och dess fundament. Häng med och läs under respektive rubrik. Vad är politik? Alla länder har någon form av styre med makthavare som ledare. I demokratier består styret […]

Read more

Övriga partier

Sällan har politiken engagerat så många som under de senaste tio åren. Den omfattande migrationen har omskapat det svenska och skapat nya förutsättningar och ingen av oss har kunnat undgå denna omvandling. Vi berörs alla på ett eller annat sätt. […]

Read more

Socialdemokraterna leder landet

Till dags dato är Socialdemokraterna Sveriges största parti. Partiledare är Stefan Löfven som 2014 valdes till Sveriges statsminister, ett post han innehaft sedan dess. Det socialdemokratiska partiet grundades 1889 och har sitt huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Partiet har sina […]

Read more

Politik på arbetsplatsen

Politik finns överallt i samhället och det har varit så sedan arbetarna började kämpa för sin sak genom fackföreningar. Det har alltid funnits rebeller som satt sig upp emot “överheten” men det var främst genom fackföreningarnas framväxt under 1900-talets början […]

Read more
photoplast-lite