Mfo.nu

Home / Politik / Politik och frågan om pensioner

Politik och frågan om pensioner

Ett politiskt område som berör många och som ofta är en fråga där partierna skiljer sig åt inom svensk politik är hur det svenska systemet för pensioner borde vara utformat. Det liberala partiet liberalerna vill till exempel helt av skaffa skillnader i skattenivå vad gäller vanligt jobb och pensioner. I nuläget så är skatterna högre för pensioner än för arbete. Liberalerna vill även gå fram med en reform som gör det möjligt att jobba längre om man så önskar. De vill att åldersgränsen för hur länge en individ har rätt att jobba ska höjas, från dagens 67 år till 71 år i framtiden. De vill dessutom att den som fortsätter att jobba efter 65 års ålder ska betala en lägre skatt, vilket ju skulle kunna ge ett incitament till fler personer att jobba längre. Liberalerna tycker även att bostadstillägget för pensionärer borde höjas för att på det viset ge en bättre ekonomi till de fattigaste pensionärerna som har svårt att få pengarna att räcka till på grund av till exempel en kombination av låg pension och en relativt hög hyra.

Ett annat parti som har en lite annorlunda ingång i debatten är Vänsterpartiet, som vill att man ska utforma ett nytt pensionssystem. Vänsterpartiet menar att dagens pensionssystem är ett misslyckande. Vänsterpartiet menar att det system för pensioner som finns idag inte lyckas med att ge människor som har slitit under ett helt yrkesliv ett värdigt eller anständigt liv. De framhäver även att skillnaderna är för stora mellan mäns och kvinnors pensioner.

Vänsterpartiet tycker att det är viktig en fråga att höja den så kallade garantipensionen. Garantipensionen utgör ett golv i dagens pensionssystem.

 

Det finns flera faktorer som göra att kvinnor i större utsträckning har en lägre pension än män. Vänsterpartiet framhåller att kvinnor tar större ansvar i hemmen och att de därför får en sämre karriärsutveckling och löneutveckling. Det hör samman med att kvinnor oftare är föräldralediga och även oftare sjukskrivna, vilket kan vara hinder inför en stark karriärutveckling.

Även det faktum att kvinnors löner ligger lägre jämfört med männens påverkar pensionen.

Om lönerna trots allt skulle öka så skulle många kvinnor lättare kunna betala av sina skulder, utan att riskera att hamna hos ett av många inkasso företag på ålderns höst.

Vänsterpartiet är även kritiska till att den lägsta åldern när man kan gå i pension höjs från 63 år till 64 år och menar att en sån höjning främst drabbar män och kvinnor som har riktigt slitsamma arbetaryrken. De menar även att det slår hårt mot kvinnor med låga inkomster som kanske inte kan gå i pension senare och därför får sluta jobba innan pensionsåldern ändå på grund av att kroppen inte orkar längre.

photoplast-lite