Mfo.nu

Home / Politik / Politik för digitalisering

Politik för digitalisering

Sveriges digitaliseringspolitik har målet att främja och använda olika möjligheter som digitaliseringen ger individer och samhället. Här pågår ett aktivt arbete för att digitalisera den offentliga förvaltningen där utgångspunkten är medborgarnas behov. Det sker också ett arbete för att skapa digital infrastruktur med e-post, bredband, 5G och digital identitet.

Hos https://www.preciofishbone.se/tjanster/microsoft-365-och-sharepoint/sharepoint-intranat/ finns möjlighet för komplexa organisationer att få en bra lösning för intranät. SharePoint är en plattform som har många digitala funktioner vilket underlättar digitalisering av samhället. Här finns bland annat organisationsnyheter, kommunikationssajter och organisationsschema.

Aktiv digitaliseringspolitik

Arbetet för att digitalisera Sverige pågår dagligen, med en lång rad insatser på många olika områden i samhället. Här är målet att skapa bra förutsättningar för användning av ny teknik som artificiell intelligens. Den offentliga sektorn ska med hjälp av aktiv politik för digitalisering kunna erbjuda öppen, enkel och effektiv service till alla medborgare, oavsett om de bor i utlandet eller i Sverige.

Myndighet för digitalisering

För att höja takten i digitaliseringen inom offentlig förvaltning finns Digg, Myndigheten för digital förvaltning. De arbetar med att utveckla principer, byggblock och tjänster som hjälper offentliga aktörer. De säkerställer även en allmänt tillgänglig digital offentlig service. Här ligger ansvaret för digital infrastruktur som utvecklas i samarbete med andra aktörer. Rapporter och analyser från Digg underlättar regeringens politik inom digital förvaltning. Att använda data på ett smart sätt skapar samhällsnytta. Digg stöttar offentliga aktörer i att använda och tillgängliggöra data, utgå från medborgarnas behov och ta tillvara på den kraft som finns inom innovation.

photoplast-lite