Mfo.nu

Posts By: Rebecka

Vad innebär förbättringsarbete inom politiken?

Förbättringsarbete är ett uttryck som primärt använts inom den privata sektorn. Där används det som åtgärder och planer för att förbättra rutiner, men också för att förbättra arbetsmiljö, kommunikation, försäljning och helheten. Men hur förekommande är förbättringsarbete i politiken och […]

Read more

Extra pengar på bankkontot

Den senaste tiden har många fått det sämre ställt ekonomiskt till följd av politiska beslut, världsläget och inflationen. Det har gjort att många behöver kämpa för att få ihop de pengar som behövs för hyra, mat och andra nödvändigheter. Många […]

Read more

Politik för digitalisering

Sveriges digitaliseringspolitik har målet att främja och använda olika möjligheter som digitaliseringen ger individer och samhället. Här pågår ett aktivt arbete för att digitalisera den offentliga förvaltningen där utgångspunkten är medborgarnas behov. Det sker också ett arbete för att skapa […]

Read more
    photoplast-lite