Mfo.nu

Home / Politik / Politik på arbetsplatsen

Politik på arbetsplatsen

Politik finns överallt i samhället och det har varit så sedan arbetarna började kämpa för sin sak genom fackföreningar. Det har alltid funnits rebeller som satt sig upp emot “överheten” men det var främst genom fackföreningarnas framväxt under 1900-talets början som arbetarna började göra sina röster hörda. Tidigare så var man underordnad överheten och var glada att man hade ett arbete att gå till. Villkoren var hårda. Så småningom började arbetarna hålla ihop och man strejkade vid oegentligheter och orättvisor. Man drev igenom många av sina krav. Socialdemokratin och kommunismen började också växa sig allt starkare i början av 1900-talet. Vad det handlade om var att det kuvade folket satte sig upp mot en rå kapitalism. Detta ledde till en framväxt av det svenska folkhemmet och Sverige blev en av världens bästa länder med en väl utbyggd välfärd och fungerande demokrati. Sveriges välfärd har gjort att landet omtalas som ett föregångsland internationellt.

Det sovande folket

Om man Googlar på Fredrik Reinfeldt och “Det sovande folket” får man se ett filmklipp från TV där Fredrik Reinfeldt får debattera sin bok med en arbetarkvinna från Göteborg. Under de senare åren har boken åter kommit på tapeten. Det är en bok där Reinfeldt förklarar att Svenskarna är ett sovande folk som tror man kan bygga ett land på bidrag. Anledningen att boken på nytt blivit intressant är att Reinfeldt kom att bli statsminister 2006 och under hans ledning så omvandlades svensk demokrati. Det första som hände var att man såg till att höja avgifterna för fackmedlemmar avsevärt, Svenskt Näringsliv vill stoppa det politiska engagemanget på arbetsplatsen. Man insåg snart sitt misstag och gjorde det åter förmånligt att bli medlem i Fackförbunden. En del hävdar att det mystiska med detta var ju att politiker från Alliansen – d.v.s. den politiska falang som traditionellt förespråkar företagarnas och näringslivets intressen – hade inflytande över fackförbunden överhuvudtaget. Många, framförallt på vänsterkanten anser att det är när arbetare och tjänstemän går ihop för att tillsammans agera för bättre villkor som näringslivets parter får “problem”.

Höger och vänster vinge

En del säger att när det gäller politiken så är det indianerna som är klokast. De hävdar att höger och vänster vinge sitter på samma fågel. De menar att regeringarna, oavsett vilket parti som styr, försämrat villkoren för arbetarna. Under Socialdemokratiskt styre arbetade man fram den sjukkassereform som innebar att arbetsgivaren ska finansiera de första två sjukveckornas ersättning för sin personal. Detta skapade en ovilja hos arbetsgivarna att anställa. Den traditionellt arbetarvänliga politiska falangen har alltså medverkat till förhållanden på arbetsmarknaden som befriar företagare och näringsliv från ansvar för personal. Enligt vissa så verkar politiken ha som mål att gynna den råa kapitalismen och försvåra för folk som inte har det så bra ekonomiskt förspänt. Samma människor hävdar att den lyckliga eran mellan 1900-talets början och nutid ser ut att ha varit en parentes. För många är Bemanningsföretag Stockholm och över hela landet lösningen för att få ett nytt spännande jobb.

photoplast-lite