Övriga partier

Sällan har politiken engagerat så många som under de senaste tio åren. Den omfattande migrationen har omskapat det svenska och skapat nya förutsättningar och ingen av oss har kunnat undgå denna omvandling. Vi berörs alla på ett eller annat sätt. […]

Read more

Socialdemokraterna leder landet

Till dags dato är Socialdemokraterna Sveriges största parti. Partiledare är Stefan Löfven som 2014 valdes till Sveriges statsminister, ett post han innehaft sedan dess. Det socialdemokratiska partiet grundades 1889 och har sitt huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Partiet har sina […]

Read more

Politik på arbetsplatsen

Politik finns överallt i samhället och det har varit så sedan arbetarna började kämpa för sin sak genom fackföreningar. Det har alltid funnits rebeller som satt sig upp emot ”överheten” men det var främst genom fackföreningarnas framväxt under 1900-talets början […]

Read more

Vad krävs för att starta ett politiskt parti?

Vi lever i ett demokratiskt samhälle, och just våra regler säger, att det inte finns några speciella regler för att ta initiativ till att starta ett nytt politiskt parti! Det är meningen att det ska vara enkelt Att introducera ett […]

Read more

Familjeplanering på politisk nivå

Politiken styr i många fall fler aspekter av ens liv än man egentligen vill tänka på. En sådan aspekt är ens familj och hur den är utformad, till exempel om man är gift eller inte och hur många barn man […]

Read more

Samhällets ekonomi – en viktig del av politiken

Pengar är onekligen en viktig del av dagens samhälle – det är drivkraften bakom allt som sker och kuggarna i hjulet som får samhället att gå runt. Människor går till jobbet för att tjäna pengar som de kan handla saker […]

Read more

Lokalpolitik i Sveriges huvudstad

De lokala politiska beslut som rör Stockholm, Sveriges huvudstad, fattas av Stockholms kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet i Stockholms stad, eller Stockholms kommun. I kommunfullmäktige i Stockholm sitter 101 ledamöter (ursprungligen var de 100 ledamöter, men på grund […]

Read more

Den politiska varelsen

  Det första politiska interagerandet skedde långt innan själva konceptet hade fötts. Man kan föreställa sig en grupp grottmänniskor som satt sig i en cirkel för att bestämma huruvida det var dags att flytta till en annan grotta, ge sig […]

Read more

Korruption: samhällets fiende nummer ett

  Ett av politikens största problem är korruption där politiker antingen utnyttjar sin makt i självbetjänande syfte eller för att hjälpa familj och bekanta. Det kan röra sig om allt från att stoppa pengar i egen ficka till att utse […]

Read more

Hur blir man politiker?

  Människor som vill bli politiker drivs ofta av en önskan att förbättra sin omgivning, vare sig det gäller miljö, social rättvisa eller ekonomi, till exempel. Det är vanligt att man börjar i tidig ålder och deltar i klassråd och […]

Read more