Mfo.nu

Home / Politik / Vad krävs för att starta ett politiskt parti?

Vad krävs för att starta ett politiskt parti?

Vi lever i ett demokratiskt samhälle, och just våra regler säger, att det inte finns några speciella regler för att ta initiativ till att starta ett nytt politiskt parti! Det är meningen att det ska vara enkelt Att introducera ett politiskt parti – lika lätt som att sätta igång en förening. Det är verkligen inte speciellt komplicerat för den som vill genomföra det. Det går till exempel att starta upp en ideell, förening. Där finns det inga krav på hur många medlemmar föreningen ska ha, men de som är medlemmar i det nystartade partiet väljer en styrelse med en ledare och gör upp om vilka regler som ska gälla. Det nya partiet ska ha ett namn, som rekommenderas att bli anmält till Valmyndigheten. Det finns inget tvång att göra det, men det är ett skydd för att ingen annan ska ta det namn (eller ett liknande) som partiet kommit på. Det måste också skrivas ner regler, som partiet ska följa.

Hur hitta alla politiska partier?

När valet börjar närma sig, måste alla partier, även det nya, anmäla namn på de personer som står för att de är med i partiet och att de ska vara med i omröstningen. Om en person ska stå med på valsedeln, måste den personen ha gett sitt samtycke om det till partiet. Det är inte tillåtet enligt lag för en person att bli vald, om den personen sagt nej. Den som ställer upp med sitt namn på en valsedel, ska själv ha rösträtt i det valet som ska genomföras. Om det nya partiet ska få tillåtelse att vara med i ett riksdagsval, är det lagstadgat att minst 1500 personer ska skriva på en lista där de intygar att de stöder partiet. Ett landstingsval kräver 100 namn och ett kommunval behöver minst 50. Alla som skriver på måste ha rätt att rösta i det aktuella valet. Nu är det obligatoriskt att anmäla sitt parti till Valmyndigheten, eftersom det inte går att rösta på ett parti annars. Det är svårt att dokumentera alla partier eftersom det från början inte finns skyldighet att registrera sig, men en lista på partier som inte finns i riksdagen, finns hos valmyndigheten – om de är anmälda.

Underlätta jobbet att starta parti

Om ett parti väljs till ett riksdagsval, får det även vara med i val till landsting, kommun och EU. Så det kan löna sig att lägga ner lite extra energi, om det har kommit fram en bra idé om ett parti som har chans att bli valt till riksdagen och planerna ska bli verkliga. Glöm inte att tänka ut ett bra partinamn som de som ska gå till val kan lägga på minnet! Valsedlarna få partiet beställa till självkostnadspris från den länsstyrelse som finns närmast. När ett parti väl blivit valt till riksdagen, blir det befriat från vissa uppgifter. Till exempel behöver det partiet inte registrera sig igen. En bra början för att starta ett parti är att i god tid hitta ett ledigt mötesrum Stockholm med bra utrustning. I vår demokrati är det bra att det är relativt lätt att starta upp sitt egna politiska parti, om det finns många som uttrycker ett missnöje med, eller vill komplettera, de partier som redan finns!

photoplast-lite