Mfo.nu

Home / Politik / Lokalpolitik i Sveriges huvudstad

Lokalpolitik i Sveriges huvudstad

De lokala politiska beslut som rör Stockholm, Sveriges huvudstad, fattas av Stockholms kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet i Stockholms stad, eller Stockholms kommun. I kommunfullmäktige i Stockholm sitter 101 ledamöter (ursprungligen var de 100 ledamöter, men på grund av att röstresultatet alltför ofta blev oavgjort lades en ledamot till). Dessa väljs vid kommunalvalen, som hålls samtidigt som riksdagsvalen. Vid de senaste riksdagsvalen, i september 2014, valdes en vänstermajoritet i Stockholms kommunfullmäktige, bestående av partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. På högersidan i kommunfullmäktige sitter partierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Stockholms kommunfullmäktige möts var tredje vecka på måndagar, och mötena hålls då i Rådssalen i Stockholms stadshus. Besökare är välkomna att lyssna på mötena; de får då sitta på en åskådarläktare i ena änden av salen. I den andra änden finns en läktare för bland annat journalister, så att mötena kan spelas in. De sänds både via internet och radion, vilket betyder att man inte behöver sitta inne i Rådssalen för att få höra vad som pågår i Stockholms lokalpolitik; man kan lika gärna sitta i sina utemöbler hemma i trädgården och njuta av solskenet.

Förutom kommunfullmäktige har borgarråden viktiga roller i Stockholms lokala politik. ”Borgarråd” är en särskild titel som bara förekommer i Stockholms stad; i andra kommuner heter motsvarande ämbete ”kommunalråd”. Det borgarråd som anses inneha mest makt är finansborgarrådet, bland annat på grund av att hen också innehar posten som kommunstyrelsens ordförande. Finansborgarrådet tillsätts av det politiska block som har majoriteten i kommunfullmäktige. På samma sätt tillsätts kommunfullmäktiges ordförande av det parti med flest mandat i kommunfullmäktige från majoriteten (för närvarande Socialdemokraterna). Vice ordförande tillsätts av det största partiet i oppositionen (vilket just nu är Moderaterna), medan andre vice ordförande tillsätts av det näst största partiet i majoriteten (för tillfället Miljöpartiet).

photoplast-lite