Mfo.nu

Home / Politik / Familjeplanering på politisk nivå

Familjeplanering på politisk nivå

Politiken styr i många fall fler aspekter av ens liv än man egentligen vill tänka på. En sådan aspekt är ens familj och hur den är utformad, till exempel om man är gift eller inte och hur många barn man har. Politiken påverkar nämligen familjeplaneringen på en rad olika sätt.

Ett av de mest uppenbara sätten är vilken tillgång till preventivmedel och abort som en stat ger sina medborgare. Detta kan till exempel styras genom subventioner, som gör att fler har råd med p-piller och andra preventivmedel. Preventivmedel och abort gör självklart att färre oönskade barn kommer till världen, vilket i hög grad påverkar hur människor bildar familj: en tonåring som utan tillgång till preventivmedel eller aborter hade blivit gravid, hade tvingats bli mamma i tidig ålder, och kanske bilda familj med barnets pappa trots att de inte hade valt varandra som partner i annat fall.

Andra politiska beslut som påverkar hur människor bildar familj är lagarna gällande homosexuellas rätt att gifta sig eller inte. I Sverige är detta numera fullt lagligt, men i många länder i världen är det fortfarande inte en självklarhet att homosexuella ska få bilda familj precis som alla andra. Detsamma gäller adoption, som om möjligt är en ännu mer kontroversiell fråga än äktenskap.

Något som inte påverkar familjeplaneringen lika direkt som de två exemplen ovan, men som ändå har stort inflytande på hur medborgarna i en stat väljer att planera sitt barnafödande, är tillgängligheten till förskolor. Om förskolan är allmän och gratis, kommer unga par sannolikt att dra sig mindre för att skaffa barn, eftersom de fortfarande är fria att arbeta båda två efter småbarnsperioden. Är förskolorna däremot dyra, betyder det att en av föräldrarna (i de allra flesta fall mamman) mer eller mindre måste ge upp sin karriär för att bli hemmafru under den tid som barnen bor hemma.

Det leder oss in på ytterligare ett sätt som politiker kan påverka familjeplaneringen, nämligen föräldraledigheten. I Sverige har det de senaste åren förts en debatt gällande just detta. Debatten har följt på förslag om att det ska lagstiftas att pappan måste ta ut hälften av föräldraledigheten. Förespråkarna menar att detta är det enda sättet att försäkra sig om jämställdhet under föräldraledigheten, medan motståndarna menar att staten lägger sig i för mycket, och att varje familj borde få bestämma själva hur mycket av föräldraledigheten som vardera partner tar ut.

Något som däremot inte går att planera för, varken av politiker eller en själv, är när man får oväntat tillskott i familjen i form av tvillingar. När det händer, och man plötsligt ser på ett ultraljud att det kommer att bli ett barn mer än man hade räknat med, kan det vara bra att veta att det finns vagnar som Bugaboo Donkey, som lätt kan anpassas efter barnens antal eller ålder, eftersom den kan användas som singelvagn, tvillingvagn eller syskonvagn, med bara några enkla justeringar. På det sättet kan man vara förberedd på sådant som inte går att få med i planeringen av sin familj, utan som bara händer.

photoplast-lite