Mfo.nu

Home / Politik / Amerikansk inrikespolitik

Amerikansk inrikespolitik

USA är en av de ledande nationerna inom internationell politik. Presidenten och hans Air Force One är i mångt och mycket en symbol för USA utomlands. Vad däremot många inte känner till är hur den inrikespolitiska scenen i USA ser ut. Var finns den beslutande makten? Hur stor makt har delstaterna? Det är några av de frågor som du kommer att få svar på här. USA är en relativt ung stat som frigjorde sig från brittiskt styre år 1783. År 1787 antog man sedan den konstitution som gäller än idag, dock med vissa ändringar och tillägg. Landet består av 50 delstater samt det federala distriktet Washington DC.

Delstaternas makt inom inrikespolitiken

Som många vet består USA av 50 olika delstater samt ett federalt distrikt. I många frågor är det delstaterna själva som lagstiftar inom sina egna delstatsgränser. Varje delstat har sina egna grundlagar, dock måste dessa följa de huvuddrag som finns inom den federala makten. Delstaterna lagstiftar främst om infrastruktur och företagande men även en del inom den straffrättsliga sfären. Eftersom företagande är en av de frågor som hanteras på delstatsnivå så skiljer sig arbetslösheten åt mellan delstaterna. Men generellt kan man säga att sysselsättningen ökar i USA. Varje delstat har sitt eget parlament dit allmänna val sker på regelbunden basis. Inrikespolitiken där besluten tas på federal nivå sker dels genom presidenten som har den verkställande makten eller via kongressen och representanthuset som har den lagstiftande makten. Dessutom övervakar högsta domstolen, som är den dömande makten i USA, att alla lagar följer den federala konstitutionen.

Politiska partier i USA

Amerika brukar utmålas som möjligheternas land och många drömmer om att flytta till USA. Om man väljer att flytta utomlands är det viktigt att lära sig hur det nya landet och dess politik fungerar. I USA finns det främst två stora partier som leder politiken. De är Demokraterna och Republikanerna. På en klassisk svensk vänster-höger skala är båda dessa placerade till höger om mitten. Det är även mellan dessa två partier kampen om presidentposten står vart fjärde år. Men i det fördolda finns det många andra partier. Ett av dem som växt mest på senaste tiden är det gröna partiet, jämförbart med svenska Miljöpartiet. På lokalnivå finns det ännu fler partier såsom det socialistiska partiet och det progressiva partiet. På delstatsnivå finns även många nischade partier som arbetar för en enda fråga. Exempel på detta är Prohibition Party som vill förbjuda alkohol.